Πολιτική απορρήτου

Γενικά
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί οικειοθελώς από τους χρήστες του xaidari24, χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το xaidari24, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στο xaidari24 έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών και πελατών (μέτρηση επισκεψιμότητας, στατιστικά προβολής, στατιστικά αγορών, μέτρηση ενδιαφέροντος των χρηστών και πελατών για υπηρεσίες, διευκόλυνση συναλλαγών). Η εταιρεία δεν διανέμει σε τρίτους τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες του xaidari24.

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR
Ο ιστότοπος συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR, Ε.Ε. 2016/679).
Ο GDPR δημιουργεί νέα δικαιώματα για τα άτομα και ενισχύει μερικά από τα δικαιώματα που διέπονταν υπό την οδηγία 95/46/EΚ.
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.
Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.
Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο.
Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή και όπου απαραίτητο, επικαιροποιημένα.
Προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά επεξεργάζονται, διαγράφονται ή διορθώνονται.
Προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται.
Τα προσωπικά δεδομένα θα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο ασφαλή.
Προσωπικά δεδομένα δε θα μοιράζονται με τρίτα μέρη εκτός από όταν είναι απαραίτητο για να προσφέρονται για αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας.
Υποκείμενα δεδομένων θα έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση σε και διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό επεξεργασίας, ή σε ένσταση στην επεξεργασία όπως επίσης και το δικαίωμα της φορητότητας.

Συγκέντρωση πληροφοριών
Το xaidari24 σχεδάστηκε έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να το επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους και χωρίς να χρειάζεται να δίνουν προσωπικά δεδομένα εκτός και αν το επιθυμούν οι ίδιοι. Ζητείται από τους χρήστες – επισκέπτες του ιστοτόπου xaidari24.gr να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να εγγραφούν ως μέλη στο xaidari24, να εγγραφούν στο newsletter (ενημερωτικό δελτίο) και/ή να στείλουν email μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Χρήση των πληροφοριών
Ο ιστότοπος xaidari24.gr συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες με πέντε τρόπους και τα στοιχεία που συλλέγονται είναι:
1) Στοιχεία που ο χρήστης δίνει κατά την εγγραφή του ως μέλος μέσω της φόρμας εγγραφής (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, φωτογραφία προφίλ). Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία αυτά ή να τα διαγράψετε αργότερα.
2) Στοιχεία που ο χρήστης επιτρέπει να ληφθούν κατά την εγγραφή του μέσω OAuth:
2α. Google OAuth (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, φωτογραφία προφίλ). Πρόκειται για στοιχεία τα οποία ο χρήστης έχει αποθηκεύσει προηγουμένως στην ιστοσελίδα της Google. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία αυτά ή να τα διαγράψετε αργότερα.
2β. Facebook OAuth (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, φωτογραφία προφίλ). Πρόκειται για στοιχεία τα οποία ο χρήστης έχει αποθηκεύσει προηγουμένως στην ιστοσελίδα του Facebook. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία αυτά ή να τα διαγράψετε αργότερα.
3) Στοιχεία που ο χρήστης δίνει κατα την εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο newsletter (ηλεκτρονική διεύθυνση). Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία αυτά ή να τα διαγράψετε αργότερα.
4) Στοιχεία που ο χρήστης δίνει όταν εγγράφεται για λήψη ενημερώσεων και υπηρεσιών ειδοποίησης μέσω SMS (αριθμός κινητού τηλεφώνου). Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία αυτά ή να τα διαγράψετε αργότερα.
5) Στοιχεία που ο χρήστης δίνει όταν χρησιμοποιεί τη φόρμα επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο).
Το xaidari24 κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας είτε μέσω της φόρμας εγγραφής είτε μέσω Google είτε μέσω Facebook αποκλειστικά για την λειτουργία του λογαριασμού σας στο xaidari24 και για την ενημέρωσή σας σχετικά με τον λογαριασμό σας και τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα.
Το xaidari24 κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας είτε μέσω της φόρμας εγγραφής είτε μέσω Google ή Facebook στο ενημερωτικό δελτίο και τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με αίτημα σας, για νέες υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία ή για ειδικές προσφορές. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την εταιρεία στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@xaidari24.gr

Πρόσβαση στις πληροφορίες
Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της εταιρείας. Η εταιρεία απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές του ιστοτόπου, να παρέχουν στους χρήστες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η εταιρεία δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί νομικά. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι δύναται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση, και η απόκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας συναίνεση.

Τροποποίηση και διαγραφή πληροφοριών
Το xaidari24 επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομίσει. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η πληροφορία θα διαγραφεί από τη βάση δεδομένων και τα αρχεία του xaidari24 άμεσα. Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το xaidari24 θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του xaidari24 ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το xaidari24 μέσω του ιστοτόπου xaidari24.gr ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@xaidari24.gr.
Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας ρυθμίσεων η οποία είναι προσβάσιμη στους εγγεγραμμάνους χρηστες του xaidari24. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασής σας εξαρτάται και από εσάς.

Ασφάλεια
Το xaidari24 έχει υιοθετήσει διαδικασίες και πρακτικές για την προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες προσκομίζουν στον ιστότοπο ή παρέχουν τηλεφωνικά ή μέσω email. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, κακή χρήση ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας στο xaidari24 είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer) για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν απόσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Οι φυλλομετρητές (browsers) Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στο xaidari24.

Cookies
Το xaidari24 χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω του ιστοτόπου. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοτόπους και ιστοσελίδες, να λειτουργούν απρόσκοπτα, να συλλέγονται επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται τα αιτήματά σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά ολοκληρωμένα και απρόσκοπτα ο ιστότοπος xaidari24.gr. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να διαγράφετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε.

Τι είναι τα cookies;
Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή σε μια κινητή συσκευή όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Δίνει τη δυνατότητα στον ιστότοπο να θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (όπως σύνδεση, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις προβολής) για μια χρονική περίοδο, οπότε δεν χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά όποτε επιστρέφετε στον ιστότοπο ή περιηγηθείτε από τη μία σελίδα στην άλλη.
Μπορείτε να διαγράψετε ή να αποκλείσετε αυτά τα cookies, αλλά εάν το κάνετε αυτό, ορισμένες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως προβλέπεται.

Ποιές υπηρεσίες χρησιμοποιούν cookies;
Βίντεο που φορτώνονται απο το Youtube, το Vimeo ή παρόμοιες πλατφόρμες διαμοιρασμού ηχητικών και βίντεο.
Περιεχόμενο που φορτώνεται απο το facebook, το twitter, το youtube και το instagram.
Υπηρεσία Google Analytics. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των επισκεπτών, των περιόδων σύνδεσης, των δεδομένων καμπάνιας και για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου για την αναφορά ανάλυσης του ιστότοπου. Αυτά τα cookies αποθηκεύουν τις πληροφορίες ανώνυμα και εκχωρούν έναν τυχαία δημιουργημένο αριθμό για την αναγνώριση μοναδικών επισκεπτών.
Υπηρεσία Cloudflare. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση μεμονωμένων πελατών πίσω από μια κοινόχρηστη διεύθυνση IP και την εφαρμογή ρυθμίσεων ασφαλείας ανά πελάτη. Δεν αντιστοιχούν σε κανένα αναγνωριστικό χρήστη και δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία.
Πλατφόρμα xaidari24. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και τον προσδιορισμό του μοναδικού αναγνωριστικού περιόδου σύνδεσης ενός χρήστη με σκοπό τη διαχείριση της περιόδου σύνδεσης του κάθε χρήστη στον ιστότοπο. Είναι cookies περιόδου λειτουργίας και διαγράφονται όταν κλείσουν τα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης. Αποθηκεύουν τις πληροφορίες ανώνυμα και εκχωρούν έναν τυχαία δημιουργημένο αριθμό για την αναγνώριση μοναδικών επισκεπτών.

Χρησιμοποιούμε άλλα cookies;
Ορισμένες από τις σελίδες ή τα υποσυστήματα μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν επιπλέον ή διαφορετικά cookies από αυτά που περιγράφονται παραπάνω. Εάν ναι, οι λεπτομέρειες αυτών θα παρέχονται στη συγκεκριμένη σελίδα. Μπορεί να σας ζητηθεί να συμφωνήσετε εκ νέου για την αποθήκευση αυτών των cookies.

Αποδοχή χρήσης των cookies
Χρησιμοποιώντας την μπάρα με το κουμπί “Αποδοχή” μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να χρησιμοποιηθούν τα cookies κατα τη διάρκεια της πλοήγησής σας στο xaidari24.
Πατώντας το κουμπί “Αποδοχή” ενεργοποιείται η λειτουργία με τη χρήση των cookies.
Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση στο υπόλοιπο περιεχόμενο του xaidari24 που δεν χρειάζεται cookies για να λειτουργήσει, πραγματοποιείται κανονικά.

Πώς να ελέγξετε τα cookies
Μπορείτε να ελέγξετε και/ή να διαγράψετε τα cookies όπως θέλετε – για λεπτομέρειες, δείτε aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή σας και μπορείτε να ορίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης για να αποτρέψετε την τοποθέτησή τους. Εάν το κάνετε αυτό, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο και κάποιες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Πνευματική ιδιοκτησία
Εάν πιστεύετε ότι κάποιο από το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε/ανέβηκε παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα σας ή κάποιο άλλο σχετικό αποκλειστικό δικαίωμα, θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως.
Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την αναφορά σας άμεσα και αποτελεσματικά, η ειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Αναγνώριση του έργου σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και τι προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα στα οποία αναφέρεστε.
Τα πιστοποιητικά πνευματικών δικαιωμάτων.
Απόδειξη της ιδιοκτησίας των πνευματικών σας δικαιωμάτων, όπως ο αριθμός εγγραφής ή ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής.
Μια σύντομη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες μας φέρεται να παραβιάζουν τα πνευματικά σας δικαιώματα.
Σαφής αναφορά στα υλικά που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζουν και τα οποία ζητάτε να καταργηθούν.
Το πλήρες όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας.
Μια δήλωση ότι έχετε καλή πίστη ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που παρουσιάζεται δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο.
Μια δήλωση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή ο κάτοχος ενός αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο παραβιάζεται, ή είστε εξουσιοδοτημένοι να υποβάλλετε την καταγγελία εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που παραβιάζεται.
Η ηλεκτρονική ή φυσική σας υπογραφή.
Το xaidari24 εξετάζει τις αναφερόμενες παραβιάσεις και απενεργοποιεί ή καταργεί περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

Ιστότοποι τρίτων
Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για τον ιστότοπο xaidari24 και δεν καλύπτει τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και, συνεπώς, τις πληροφορίες που συλλέγουν τα μέρη που κατέχουν και ελέγχουν τις εν λόγω ιστοσελίδες, ή τη χρήση των cookies τους.

Ανανεώσεις και αλλαγές
Η ιστοσελίδα xaidari24 ενημερώνεται και επεκτείνεται συνεχώς τόσο λειτουργικά όσο και σε ότι αφορά προϊόντα και υπηρεσίες με συνέπεια να ανανεώνονται και οι όροι χρήσης. Συστήνουμε σε χρήστες – επισκέπτες και εγγεγραμμένα μέλη να διαβάζουν τη σελίδα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της. Η πολιτική απορρήτου & cookies μπορεί να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες – επισκέπτες ή τα εγγεγραμμένα μέλη.

Επίλογος
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το xaidari24 δεν φέρει ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης – επισκέπτης ή εγγεγραμμένο μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστοτόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου.

Το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «ως είναι» και ο ιστότοπος αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων.

Αν ο χρήστης – επισκέπτης ή εγγεγραμμένο μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.