Όροι χρήσης

Εισαγωγή
Οι παρόντες όροι ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπου xaidari24.gr (στο εξής xaidari24 ή ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ή ιστοσελίδα). Ο χρήστης – επισκέπτης ή εγγεγραμμένο μέλος οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους.

Γενικοί όροι
Ο χρήστης – επισκέπτης ή εγγεγραμμένο μέλος οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και διεθνούς δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη χρήση και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του site και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Κανένας χρήστης – επισκέπτης ή εγγεγραμμένο μέλος δεν μπορεί, και δεν μπορεί να επιτρέψει σε κανένα άλλο άτομο, την αντιγραφή, αναδημοσίευση, μετάφραση, αποθήκευση, κατέβασμα, εκτέλεση, έκδοση, ενοικίαση, διανομή, πώληση, μετάδοση, αλλαγή, διαγραφή ή γενικώς κάθε είδους τροποποίηση του ιστοτόπου xaidari24.gr ή οποιουδήποτε μέρους αυτού με οποιοδήποτε τρόπο, ευθέως ή πλαγίως, να παρενοχλήσει ή να παρέμβει, ή να αποπειραθεί να παρενοχλήσει ή να παρέμβει, να ξεγελάσει άλλους χρήστες – επισκέπτες ή άλλα μέλη ή να αποπειραθεί να ξεγελάσει είτε μέσω ψεύτικου προφίλ είτε μέσω ψεύτικων στοιχείων.

Ο χρήστης – χρήστης – επισκέπτης ή εγγεγραμμένο μέλος οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, διακριτικά και ευγενικά, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (Netiquette). Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον δικτυακό μας τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη ή εγγεγραμμένο μέλος ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η αντιγραφή βίντεο, κειμένων και φωτογραφιών βάση του νόμου 2121. Ο νόμος 2121/1993 (ΦΕΚ Α\’25, 4/3/93) αναθεωρεί την προηγούμενη νομοθεσία του 1920 και συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νόμος τροποποιήθηκε δραστικά σε πολλές διατάξεις του με το άρθρο 8 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ Α\’271/1997) σε εφαρμογή των Οδηγιών 93/83 και 93/98 της ΕΟΚ.

Προστασία ανηλίκων
Οι χρήστες – επισκέπτες του ιστοτόπου οι οποίοι είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από τον ιστότοπο. Εάν παρά ταύτα ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο, προσβλητικό, ανήθικο το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δε φέρει ευθύνη.

Ιδιωτική βούληση
Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στους χρήστες – επισκέπτες ή εγγεγραμμένα μέλη μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια τους να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του xaidari24.

Αρθρογραφία
Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι αρθρογράφοι που συνεργάζονται με το ΧΑΪΔΑΡΙ 24 σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το xaidari24. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν όσοι τις διατυπώνουν. Αυτό σημαίνει ότι ο αρθρογράφος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Το ΧΑΪΔΑΡΙ 24 έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να αποκλείσει αρθρογράφους από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Υπηρεσία σχολιασμού
Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες – επισκέπτες ή εγγεγραμμένα μέλη μέσω των σχολίων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το xaidari24. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν όσοι τις διατυπώνουν. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης – επισκέπτης ή εγγεγραμμένο μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Το ΧΑΪΔΑΡΙ 24 έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να αποκλείσει σχολιαστές από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Αποποίηση και Περιορισμός ευθύνης
Το xaidari24.gr δεν ευθύνεται για αποκαστάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/ επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους. Το περιεχόμενο καο οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε.

Αποζημίωση
Συνομολογείται ρητά ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση είτε ως χρήστης – επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένο μέλος, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε τον δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Ιστότοποι και ιστοσελίδες τρίτων
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη και δεν δεσμεύεται για το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης και πολιτική απορρήτου ιστοτόπων ή ιστοσελίδων τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδέσμους (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

Άλλοι όροι
Σε ορισμένα σημεία του ιστοτόπου μπορεί να περιλαμβάνονται επιπλέον κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές ή άλλοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για την πρόσβαση στις εν λόγω ενότητες του ιστοτόπου ή τη χρήση τους και οι οποίοι μπορεί να αναθεωρούνται ανά διαστήματα.

Ανανεώσεις και αλλαγές
Η ιστοσελίδα xaidari24 ενημερώνεται και επεκτείνεται συνεχώς τόσο λειτουργικά όσο και σε ότι αφορά υπηρεσίες και προϊόντα με συνέπεια να ανανεώνονται και οι όροι χρήσης. Συστήνουμε σε χρήστες – επισκέπτες και εγγεγραμμένα μέλη να διαβάζουν τη σελίδα αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της. Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες – επισκέπτες ή τα εγγεγραμμένα μέλη.

Επίλογος
Η χρήση του ιστοτόπου xaidari24.gr, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο του υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το xaidari24 δεν φέρει ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης – επισκέπτης ή εγγεγραμμένο μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστοτόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου.

Αν ο χρήστης – επισκέπτης ή εγγεγραμμένο μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.