Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΊΟΥ XAIDARI24

Το έργο περιλαμβάνει τις επισκευές φθορών καθώς και την άμεση αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων σε όλο το οδικό δίκτυο Δήμου Χαϊδαρίου.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η συντήρηση – ανακατασκευή των φθορών των πεζοδρομίων και πεζοδρόμων (καθιζήσεις, βλάβες με μέγιστο εμβαδό τα 8τμ), και του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας ή της βάσης και υπόβασης του οδοστρώματος, σε περιορισμένης κλίμακας έκταση (καθιζήσεις, βλάβες με μέγιστο εμβαδό τα
12τμ), οι οποίες είτε από φυσική φθορά, είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κλπ) έχουν καταστήσει την επιφάνεια κυκλοφορίας του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου, πεζοδρόμου μη λειτουργική και σε πολλά σημεία εξαιρετικά επικίνδυνη για την ασφάλεια διέλευσης των πεζών ή των πάσης φύσεως οχημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.haidari.gr/prokirixeis/o-dimarchos-chaidarioy-prokiryssei-syn-2/