Κορωνο-ΦΕΚ: δείτε τους νέους κανόνες

χαρδαλιας

σήμερα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση της 31ης Ιουλίου (Αριθμός Φύλλου 3165) για τους «κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

Το ΦΕΚ, 87 σελίδων περιγράφει τις «υποχρεώσεις μας» ως πολίτες ή ως επιχειρήσεις, ή ως γενικότερη συμπεριφορά που ζει και εργάζεται στην εποχή της πανδημίας, όπως και τα πρόστιμα όταν δεν τηρούνται οι κανόνες που περιγράφονται.

Επίσης, περιλαμβάνει παραρτήματα με οδηγίες για τη λειτουργία των γυμναστηρίων, των οίκων ανοχής, των μονάδων φιλοξενίας ηλικιωμένων και επιχειρήσεων παροχής υποστήριξης και επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες, των παιδότοπων, των καζίνο και των κατασκηνώσεων φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και ηλικιωμένων ατόμων.

Επιγραμματικά τα άρθρα είναι είναι τα εξής: (Ολόκληρο το ΦΕΚ υπάρχει στο τέλος της σελίδας)

Αρθρο 1 
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν
την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, των ακόλουθων μέτρων:

Άρθρο 2 
Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017, των Κυριακάτικων Αγορών, των Αγορών Ρακοσυλλεκτών και των Εμποροπανηγύρεων

Άρθρο 3
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων – κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε
(15) έως ενενήντα (90) ημέρες.
2. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
3. Στα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό-πελάτες) που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 4
Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων σε τελετές και δεξιώσεις

Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Άρθρο 6
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό

Άρθρο 7
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα

Άρθρο 8
Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης,
καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις

Άρθρο 9
Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση με αναβατήρες (τελεφερίκ)

Άρθρο 10
Ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών

Άρθρο 12
Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά και επιβατηγά -οχηματαγωγά πλοία
που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές

Άρθρο 11
Μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές μετακινήσεις

Άρθρο 12
Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά και επιβατηγά -οχηματαγωγά πλοία
που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές

Άρθρο 13
Μέτρα προστασίας στα κρουαζιερόπλοια

Άρθρο 14
Κανόνες λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων και
παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών, φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού

Άρθρο 15
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού – κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και από εκατόν
πενήντα (150) έως τριακόσια (300) ευρώ για παράβαση φυσικού προσώπου.

2. Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία, τους ιστορικούς χώρους και κτίρια και παρόμοιους πόλους έλξης επισκεπτών και δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και τα υγειονομικά μέτρα προστασίας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 16
Κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών και των προβών ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων, καθώς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων
στους αρχαιολογικούς χώρους

Άρθρο 17
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

Άρθρο 18
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης – κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις και στους φορείς του άρθρου 17 που δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες λειτουργίας επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημέρες.

2. Στην περίπτωση των εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 17, επιβάλλεται στις επιχειρήσεις και στους φορείς του εν λόγω άρθρου για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 17, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 19
Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Άρθρο 20
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας

Άρθρο 21
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 22
Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού

Άρθρο 23
Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 24
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Άρθρο 25
Διαδικασίες ελέγχων – πιστοποίηση παραβάσεων

Άρθρο 26
Επιβολή προστίμων

Άρθρο 27
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων

Άρθρο 28
Γνωστοποίηση κυρώσεων

Άρθρο 29
Αρχή ενημέρωσης του κοινού

Άρθρο 30
Ισχύς
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Αυγούστου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις

Παραρτήματα

Παράρτημα 1: Οδηγίες για τη λειτουργία των γυμναστηρίων

Παράρτημα ιι: Οδηγίες λειτουργίας των οίκων ανοχής.

Παράρτημα ιιι: Οδηγίες λειτουργίας μονάδων φιλοξενίας ηλικιωμένων και επιχειρήσεων παροχής υποστήριξης και επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες.

Παράρτημα IV: Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των παιδότοπων.

Παράρτημα V: Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των καζίνο.

Παράρτημα VI: Οδηγίες για τη λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και ηλικιωμένων ατόμων.

Διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ