Κατάργηση του ορίου των 6 ατόμων ανά τραπέζι στους χώρους εστίασης

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δ1α/ΓΠ.οικ.42887/2020) καταργείται το όριο των 6 ατόμων ανά τραπέζι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Διατηρείται ο μέγιστος αριθμός πελατών και οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται τόσο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όσο και στα εμπορικά καταστήματα.

Η μάσκα παραμένει υποχρεωτική στα εμπορικά κέντρα μόνο για το προσωπικό. Υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός οχημάτων και συρμών, για τους επιβάτες και το προσωπικό.