Επίσημη πρώτη στην υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για τα έξοδα κηδείας

ΕΦΚΑ

Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την πληρωμή των εξόδων κηδείας μέσω ΕΦΚΑ είναι από σήμερα διαθέσιμη.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να καταθέτουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας, την αίτησή τους για την πληρωμή των εξόδων κηδείας συνταξιούχων που απεβίωσαν μετά την 1η Ιουλίου 2020. Η νέα υπηρεσία διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής αίτησης για τους χρήστες, ενώ μειώνει τη γραφειοκρατία και τις συναλλαγές με φυσική παρουσία.

Η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας πληρωμής εξόδων κηδείας σε περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, που απεβίωσαν μετά την 1 Ιουλίου 2020.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην εθνική δικτυακή πύλη gov.gr (ενότητα «Οικογένεια» υποενότητα «Απώλεια» και στο δικτυακό τόπο e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr – ενότητα Συνταξιούχοι).

Απευθύνεται τόσο στα γραφεία που έχουν τελέσει την τελετή της ταφής τα οποία θα πρέπει να καταχωρίσουν το κόστος και να αναρτήσουν το σχετικό τιμολόγιο όσο και στους δικαιούχους οι οποίοι μπορούν από τον υπολογιστή τους με απλά βήματα και χωρίς φυσική παρουσία σε κατάστημα του e-ΕΦΚΑ να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Στη συνέχεια αυτόματα θα υπολογίζεται το ποσό που προβλέπεται ως παροχή και θα καταβάλλεται σε λίγες ημέρες στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει ο αιτών.

Η εφαρμογή της νέας λειτουργίας για τα έξοδα κηδείας οδηγεί σε 100.000 λιγότερες συναλλαγές με τον οργανισμό ετησίως. Η νέα υπηρεσία αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα υλοποίησης της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του ν.4670/2020 που ολοκληρώνει με επιτυχία η Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ.