Επίδομα αδείας 2020: Πόσες ημέρες δικαιούστε – Πότε καταβάλλεται

Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα. Επίσης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν δεν του την ζήτησε ο μισθωτός.

Οι εργαζόμενοι μπορούν μέσω της online εφαρμογής, που δημιούργησε το ΚΕΠΕΑ στην ιστοσελίδα του, να υπολογίσουν μόνοι τους την άδεια που δικαιούνται.

Υπολογισμός αδείας σε πλήρη απασχόληση:
https://www.kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php

Υπολογισμός αδείας σε εκ περιτροπής απασχόληση:
https://www.kepea.gr/calc-adeia-ek-peritropis.php