(Δήθεν) ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Δάσους

Palataki xaidari24
Ασφαλής βάδιση
και ισόρροπη ανάπτυξη
Το πεζοδρομημένο τμήμα της Ηρώων Πολυτεχνείου στο Δάσος
Χαϊδαρίου, υποτίθεται πως είναι πεζόδρομος. Δεν συμβαίνει όμως κάτι
τέτοιο μήτε στην πράξη μήτε στα χαρτιά. Παραμένει αμαξιτή οδός και δεν έχει τροποποιηθεί το πολεοδομικό καθεστώς,  όπως άλλωστε βεβαιώνει και η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Έλα όμως που είναι
μαρμαροκαλυμμένος και δεδομένος για μεγάλους και παιδιά… Και έτσι όλοι προσπαθούν να φυλαχτούν από τα κινούμενα ή σταθμευμένα
οχήματα…
Η αντιμετώπιση της στάθμευσης απαιτεί σχετική σήμανση
καθολικής απαγόρευσης, για όλους, σε όλο το “πεζόδρομο”. Η απαγόρευση εισόδου μέσω κινούμενου εμποδίου στην διασταύρωση
με Ν. Σουκατζίδη ουδέποτε λειτούργησε ικανοποιητικά.
Απαιτείται απαγορευτικό εισόδου
ΠΛΗΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΜΕ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ),
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.
Απαιτεί αστυνόμευση και επιμονή για να αποδώσει. Θα ξεβολέψει αρκετούς, αλλά θα διαφυλάξει το σύνολο των διερχομένων.
Τα υφιστάμενα παρτέρια, κυρίως τα τρίγωνα και ρόμβοι, εμποδίζουν
την πορεία στο δυτικό τμήμα. Στο παρελθόν απαξίωσαν βιτρίνες στη πλευρά αυτή.
Η διασφάλιση ικανού πλάτους βάδισης και στις δύο πλευρές διευκολύνει ανθρώπους και επιχειρήσεις, αποτρέπει “νεκρά σημεία”, αποδίδει δημόσιο χώρο στους  δημότες. Χρειάζεται και γενναιότερο κλάδεμα.
Για πιο ισόρροπη ανάπτυξη και ασφαλέστερη μετακίνηση και αναψυχή.
ΚΙΜΩΝ Ε. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ
Πατέρας, Πολίτης, Δημότης, Γεωλόγος