Χρηματοδότηση 43 εκατ. ευρώ παραχωρούνται στους Δήμους για τα αδέσποτα ζώα

αδέσποτα

Σε αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου σε ότι αφορά τα έργα που μπορούν να κάνουν οι δήμοι της χώρας για την προστασία και φροντίδα των αδέσποτων ζώων προχώρησε το υπουργείο εσωτερικών. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος “Φιλόδημος” ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος αύξησε τον προϋπολογισμό, ενώ δίνει περισσότερες δυνατότητες στους δημάρχους για να εντάξουν έργα στο πρόγραμμα που αφορούν αποκλειστικά τα αδέσποτα ζώα.  

Αυτή τη φορά, επήλθαν οι εξής δύο αλλαγές:

– η πρώτη αφορά την Ενότητα 2 «Οικονομικά Στοιχεία της Πρόσκλησης».   Ο συνολικός προϋπολογισμός της αυξήθηκε κατά 18 εκατομμύρια ευρώ, συγκεκριμένα από 25.000.000 € που ίσχυε, σε 43.000.000 €.

– η δεύτερη αλλάζει την Ενότητα 3 «Διάρκεια εφαρμογής», ορίζοντας πλέον ότι το Πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη Πρόσκληση για τα αδέσποτα ζώα εκδόθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση, στις 3 Ιουνίου 2019, με συνολικό προϋπολογισμό 20.000.000 € .
Αφορούσε τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών, για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης. Βασικοί στόχοι ήταν η δημιουργία και η βελτίωση των εν λόγω υποδομών, με σκοπό την αδειοδότησή τους και τη νόμιμη λειτουργία τους, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Δήμους στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών, σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Την 7η Νοεμβρίου 2019, ο Π. Θεοδωρικάκος είχε κόψει 5.000.000 €, μειώνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό από 20.000.000 € στα 15.000.000 €.

Πριν λίγες ημέρες, στις 15 Σεπτεμβρίου, είχε δημοσιευτεί 3η τροποποιητική Απόφαση, για την αύξηση κατά 10 εκατομμύρια  (από 15.000.000 € σε 25.000.000 €).

Ώσπου χθες, όπως προαναφέραμε, ο προϋπολογισμό αυξήθηκε έτι περαιτέρω, διαμορφούμενος πλέον σε 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εγκριθούν όλες οι αιτήσεις των δήμων για την βελτίωση ή δημιουργία καταφυγίων.