Αθλητισμός και δήμος (ως ΟΤΑ και ως λαός!)

tennis

1. Τα Αόρατα, για την «Αυτοδιοίκηση», Οικονομικά του Αθλητισμού.

Ένα τυχαίο παράδειγμα

Η έξοδος από τα μνημόνια και ο ευρώσπαρτος δρόμος προς την γη της εισαγγελίας, συγγνώμη παρέμβαση του «δαίμονος», προς της επαγγελίας είναι το σωστό, εμποδίζουν την παρατήρηση αξιόλογων οικονομικών μεγεθών που αποδεικνύουν πως λεφτά υπάρχουν!

Σε ένα τυχαίο δήμο της χώρας με πληθυσμό 60-70.000 κατοίκους, μία ποδοσφαιρική ομάδα καλλιεργεί στην ακαδημία της το ταλέντο και τη φιλοδοξία 300 παιδιών που καταβάλουν 30 ευρώ έκαστο το μήνα επί 10 μήνες ετησίως. Καταβάλουν επίσης και τέλος εγγραφής 10 ευρώ στην αρχή της περιόδου. Η ομάδα εισπράττει συνολικά 93.000 ευρώ σε ένα έτος. Δύο άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της ίδιας πόλης, με μικρότερη όμως αίγλη, προπονούν από 100 παιδιά η καθεμία. Σύνολο ετήσιων εισπράξεων γι αυτές 62.000 ευρώ.

Στο δήμο δραστηριοποιούνται δύο σύλλογοι αντισφαίρισης. Ο μεγαλύτερος προπονεί 100 παιδιά που καταβάλουν 40 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή 40.000 ετησίως. Στο δεύτερο παρακολουθούν μαθήματα τένις 60 παιδιά και μεγαλύτεροι με συνδρομή 30 ευρώ και ετήσιο κύκλο εργασιών 18.000 ευρώ.

Η καλαθοσφαίριση προάγεται από δύο σωματεία. Στο ένα γυμνάζονται 200 παιδιά με μηνιαία συνδρομή 30 ευρώ και ετήσιες εισπράξεις 60.000 ευρώ. Στο δεύτερο μαθαίνουν μπάσκετ 100 παιδιά με ανάλογη μηνιαία χρέωση. Η ετήσια είσπραξη ανέρχεται σε 30.000 ευρώ.

Στο κολυμβητήριο αυτής της πόλης φιλοξενούνται από το δήμο δωρεάν, όπως άλλωστε και όλοι οι παραπάνω οργανισμοί, δύο ομάδες κολύμβησης. Υποστηρίζουν από 500 κολυμβητές διαφόρων ηλικιών το κάθε σωματείο. Κάθε κολυμβητής καταβάλει 35 ευρώ το μήνα, συνεπώς οι συνολικές ετήσιες εισπράξεις είναι 350.000 ευρώ.

Το βόλεϊ εκπροσωπείται από ένα σωματείο όπου προπονούνται 80 παιδιά με μηνιαία καταβολή 25 ευρώ και συνολικό ετήσιο ποσό είσπραξης 20.000 ευρώ.

Αθροίζοντας τους παραπάνω αριθμούς διαπιστώνουμε ετήσιο τζίρο 673.000 ευρώ. Δηλαδή στα δέκα χρόνια της οικονομικής κατάρρευσης καταβλήθηκαν από τις οικογένειες της τυχαίας αυτής πόλης έξι εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (6.730.000 ευρώ), για εκγύμναση σε αθλητικές εγκαταστάσεις τη κατασκευή και συντήρηση των οποίων χρηματοδοτούν όλες οι οικογένειες.

Η είσπραξη είναι η μία όψη, η άλλη είναι η δαπάνη. Ουδείς συζητά που πηγαίνουν τα χρήματα, όλοι κάνουν πως δεν βλέπουν τον ελέφαντα στο δωμάτιο, κανείς δεν ζητά απολογισμό!

Η συναίνεση στην εθελοτυφλία είναι κατάκτηση! Όλοι μαζί για τον αθλητισμό και τον άνθρωπο…

Πίνακας παραδείγματος Εισπράξεων Αθλητικών ΣωματείωνΑθλούμενοιΠοσό/μήναΕγγραφήΣύνολο 10 μηνών
ΠοδόσφαιροΟμάδα 1300301093.000

Ομάδα 2100301031.000

Ομάδα 3100301031.000
ΤένιςΟμάδα 410040
40.000

Ομάδα 56030
18.000
ΜπάσκετΟμάδα 620030
60.000

Ομάδα 710030
30.000
ΚολύμβησηΟμάδα 850035
175.000

Ομάδα 950035
175.000
ΒόλεϊΟμάδα 108025
20.000
Σύνολο ετήσιο673.000

10ετής τζίρος 6.730.000


2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ και ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΤΡΙΤΩΝ

(σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)


Προαιρετική δυνατότητα χρηματικής επιχορήγησης συλλόγων: Μέγιστο (max) 1,5% τακτικών εσόδων (συνολικά για όλους τους συλλόγους) π.χ. για έσοδα 20.000.000 ευρώ (max = 300.000). ΟΧΙ για σκοπούς ψυχαγωγίας – διασκέδασης. Απαραίτητη προϋπόθεση Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΚΔΚ, άρθρ. 202)
Προαιρετική δυνατότητα Παραχώρηση χρήσης δημοτικών (μόνο ιδιοκτησίας δήμου) ακινήτων: Απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 2) Ο σκοπός που επιδιώκεται με τη διάθεση αυτή εξυπηρετεί το δημοτικό συμφέρον (ΚΔΚ, άρθρ. 185 και ΚΔΚ, άρθρ. 178)
Ασυμβίβαστα – Κωλύματα Δημοτικών Συμβούλων Πρόσωπα που συνδέονται με το δήμο με σύμβαση… πάνω από 5.000 ευρώ δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι ή δημοτικού σύμβουλοι (άρθρ. 14 Ν.3852/2010). Δημοτικός Σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στο Δ.Σ. ή όργανά του για θέμα που έχει ηθικό ή υλικό συμφέρον (άρθρ. 11, παρ. 5 & 7) «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Χαϊδαρίου»
Ασυμβίβαστα – Κωλύματα μελών Δ.Σ. Αθλητικών Σωματείων: Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου (Ν.2725/1999, άρ. 4).
Φορολογικές υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων: Το αθλητικό σωματείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί δύναται με απόφαση Δ.Σ. να ορίζει αντίτιμο. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 2 του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84/Α/1992), -αρ. 7 παρ. 2 Ν. 2725/1999.

3. Δήμος συμπαραστάτης των αθλούμενων και εγγυητής διάφανων οικονομικών

(Κριτική και θέσεις από το 2012)

Η ανάγκη και χρησιμότητα της άθλησης σε ΟΛΕΣ τις ηλικίες είναι κοινός τόπος. Η συμμετοχή πολλών, νέων και μεγαλύτερων, σε αθλητικές δραστηριότητες είναι αναμφίβολα μια κατάκτηση. Ο Δήμος οφείλει να συμβάλλει δημιουργικά στην κάλυψη των αναγκών άθλησης, τηρώντας την νομοθεσία και επιδιώκοντας ισότιμες σχέσεις για τους αθλητικούς φορείς με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των δημοτών, αθλουμένων ή όχι.

Νομικό πλαίσιο 

Πώς μπορεί ο Δήμος Χαϊδαρίου να ενισχύσει τους αθλητικούς φορείς, αλλά και κάθε άλλο πολιτιστικό ή κοινωνικό φορέα; Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 202 ΚΔΚ Ν.3463/06) οι δήμοι, εάν και εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικώς, μπορούν να διαθέτουν έως το 1,5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού τους σε χρηματικές επιχορηγήσεις NΠΔΔ, σωματείων κ.ά., για κοινωφελείς δραστηριότητες. Έτσι σε ένα δήμο, όπως του Χαϊδαρίου με τακτικά ετησία έσοδα της τάξης των 20 εκ. ευρώ, μπορούν να διατεθούν το ανώτερο 300.000 ευρώ ετησίως !

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό αυτό αφορά το σύνολο των σχετικών δαπανών, που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό για ΟΛΑ τα σωματεία, εθνοτοπικά, πολιτιστικά, αθλητικά, προστασίας παιδιών, ΝΠΔΔ κ.ά.

Δεν είναι όμως και οι έμμεσες (σε είδος) παροχές σημαντικό βάρος για τον προϋπολογισμό; Ποιος νόμος ορίζει ότι οι έμμεσες επιχορηγήσεις δίνονται χωρίς απόφαση Δ.Σ., δίχως περιορισμούς δαπανών; Σε ότι αφορά την δωρεάν παραχώρηση ιδιόκτητων ακινήτων του (γραφείων, γυμναστηρίων κ.ά.) σε νομικά πρόσωπα, επιτρέπεται επίσης μόνο με απόφαση Δ.Σ. (άρθρο 185 ΚΔΚ).

Ποιες παροχές προσφέρει ο Δ. Χαϊδαρίου στα αθλητικά σωματεία

Ο Δήμος, δίχως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παραχωρεί την χρήση κλειστών και ανοιχτών γηπέδων, που ηλεκτροφωτίζονται, φυλάσσονται, καθαρίζονται και συντηρούνται με δαπάνες σε βάρος των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού. Επίσης σε ορισμένους (όχι όλους) συλλόγους παρέχει γραφεία, δηλαδή στέγαση των διοικητικών λειτουργιών τους. Το κόστος της παραχώρησης των παραπάνω υποδομών (ο επιμερισμός δηλαδή των σχετικών δαπανών που αφορούν άθληση ανεξάρτητων ατόμων και οργανωμένων σωματείων), δεν είναι γνωστό. Μπορεί να προκύψει με βάση τον χρόνο που χρησιμοποιούν οι ομάδες την παραπάνω υποδομή σε σχέση με το συνολικό κόστος.

Είναι κακό να παρέχει δωρεάν υποδομές στους συλλόγους ο Δ. Χαϊδαρίου; Κατ’ αρχήν ΟΧΙ. Οφείλει όμως να ενημερώνει αναλυτικά δημότες και συλλόγους για το οικονομικό κόστος, τηρώντας τούς περιορισμούς της νομοθεσίας, ανεξαρτήτως της οικονομικής κρίσης.

Το πράγμα γίνεται δυσκολότερο όταν σύλλογοι που νέμονται τις δημοτικές υποδομές ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ χρήματα από τους αθλούμενους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι σύλλογοι μπορούν να εισπράττουν συνδρομές – οικονομική ενίσχυση από τα μέλη τους. Όταν όμως παρέχουν υπηρεσίες εκμάθησης σε μη αθλητές, όπως π.χ. στο Κολυμβητήριο ή στα παιδικά τμήματα των περισσότερων συλλόγων, όπου πολλά παιδιά μετέχουν πληρώνοντας και ευλόγως στην ομάδα προωθούνται οι επίλεκτοι, τότε ο σύλλογος υποχρεούται σε λειτουργία βάσει του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι αθλητικοί σύλλογοι χρησιμοποιούν ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ, ενώ οι ίδιοι έχουν έσοδα.

Ποια πρέπει να είναι η στάση των συλλόγων;

Προφανώς οι σύλλογοι υποχρεούνται σε διάφανη και νόμιμη διαχείριση των οικονομικών τους με τήρηση υποχρεώσεων έναντι εργαζομένων (προπονητών κ.ά.), αλλά και ενημέρωση των μελών (υποχρεωτικά) καθώς και των αιμοδοτών τους, δηλαδή των γονέων – χορηγών (προαιρετικά έως σήμερα). Τα οικονομικά των σωματείων που επιχορηγούνται από το Δήμο (άμεσα δηλ.χρήμα ή/και έμμεσα δηλ. γήπεδα κ.ά.) ΑΦΟΡΟΥΝ και το Δήμο, ο οποίος για να προστατεύσει τους δημότες – «πελάτες» (ως γονείς αθλουμένων) των συλλόγων οφείλει να απαιτεί την εφαρμογή διάφανων οικονομικών σε όσους ενισχύει.

Συμβαίνει κάτι τέτοιο στο Χαϊδάρι; Μέχρι σήμερα ΟΧΙ. Βεβαίως ο Δήμος Χαϊδαρίου δεν είναι οικονομικός ελεγκτής, δεν έχει αρμοδιότητες ΣΔΟΕ (και ευτυχώς…). Σαφώς όμως μπορεί να πετύχει περισσότερη διαφάνεια, που με την σειρά της θα συμβάλλει στην προσέλκυση περισσότερων πολιτών στα αθλητικά δρώμενα ενισχύοντας αποτελεσματικά το αθλητικό κίνημα.

Οι άνθρωποι του αθλητισμού (μέλη των διοικήσεων, προπονητές κ.ά.), ισχυρίζονται πως όσα εισπράττουν μετά βίας φτάνουν για την κάλυψη των εξόδων των ομάδων τους. Η αναλυτική παράθεση στοιχείων (π.χ. έσοδα από 100 αθλούμενους Χ 30 ευρώ το μήνα Χ 10 μήνες = 30.000 ετησίως, μείον κόστος προπονητών κ.ά., μείον κόστος διοίκησης, κ.ά. = …) θα πείσει και τους πλέον κακόπιστους για τις πραγματικές διαστάσεις των οικονομικών εκάστου συλλόγου.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο Δήμος δικαιούται (κατά τη γνώμη του γράφοντος ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ) να ζητά συμμετοχή από τα σωματεία στα έξοδα των αθλητικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν έσοδα. Ανεξαρτήτως των στοιχείων που οι σύλλογοι θα παρουσιάσουν (και θα σχολιαστούν από τους γνωρίζοντες –γονείς, αθλητές, κ.ά. – την κατάσταση), οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν την επιχορήγηση (έμμεση ή/και άμεση) ανά σωματείο, αλλά και συνολικά, ώστε να γνωρίζουν και να αποφασίζουν υπεύθυνα για τα βάρη που επωμίζονται.

Οι ευθύνες της διοίκησης του Δήμου

Ας δούμε ορισμένα στοιχεία που σαφώς δημιουργούν ανησυχίες για τον τρόπο που λειτουργούσε ο Δ. Χαϊδαρίου το 2010-12 (Διοίκηση Μαραβέλια).

Το κόστος του Κολυμβητηρίου ήταν της τάξης των 700.000 ευρώ ετησίως (συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού). Όταν ένα σωματείο, κατά δήλωση του δημάρχου κου Μαραβέλια, χρησιμοποιεί έως το 70% των διαδρομών της πισίνας, τότε μιλάμε για μια δαπάνη περίπου 500.000 ευρώ, δηλαδή 200.000 περισσότερα (σε έμμεση επιχορήγηση) από το ανώτερο ποσό που προορίζεται για όλους τους συλλόγους συνολικά! Υπενθυμίζουμε πως το όριο των ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ είναι το 1,5% επί των τακτικών εσόδων όπως αναφέραμε πριν.

Αντιστοίχως, όταν σε έναν σύλλογο αντισφαίρισης ή ποδοσφαίρου παραχωρούνται γήπεδα (δηλαδή κόστος φωτισμού, καθαριότητας, φύλαξης κ.λπ., που ενδεικτικά μπορεί να κυμαίνονται σε 1.000 ευρώ ανά μήνα, δηλαδή περί τις 10-12.000 ευρώ ανά έτος, και το ποσό αυτό πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί τον αριθμό των γηπέδων) τότε τα συνολικά κόστη για τον αθλητισμό είναι πολύ σημαντικά! Εδώ επισημαίνεται πως η χρηματοδότηση του δήμου Χαιδαρίου δεν περιορίζεται στον προυπολογισμό για την αρμόδια διεύθυνση αθλητισμού και πολιτισμού αλλά και από τα ποσά που αφορούν ηλεκτροφωτισμό κ.ά.( σημ. Άλλαξε κάτι από το 2010 στο 2021;)

Ίσως να προκύπτουν και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού προς συλλόγους που στεγάζονται σε ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους χώρους. Εδώ σημειώνεται πως εφόσον εισπράττονται συνδρομές, εισιτήρια κ.ά. οι σύλλογοι αυτοί (οι εκτός δημοτικών εγκαταστάσεων) ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ούτε από τέλη καθαριότητας κ.ά.! Δηλαδή όχι μόνο δεν τυγχάνουν φιλοξενίας σε δημοτικές εγκαταστάσεις, αλλά χάνουν και το όποιο ευεργέτημα. Κι αυτό γιατί εισπράττουν… Μα σύμφωνα με τον δήμαρχο «εισπράττουν όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι που χρησιμοποιούν δημοτικά γήπεδα, κατά πάγια πρακτική»!!! Επιτέλους λοιπόν να αποτυπωθεί το τοπίο και εάν υποκρύπτονται επιχειρηματικές δραστηριότητες να αντιμετωπιστούν ως τέτοιες.

Το σχήμα: Δήμος (δηλ. φορολογούμενος πολίτης) χορηγός ΔΩΡΕΑΝ υποδομών που βαρύνουν τον προϋπολογισμό – Σύλλογος αποδέκτης έμμεσης επιχορήγησης, αλλά εισπράκτορας αγνώστου ύψους συνδρομών – Αθλούμενος  / πελάτης αθλητικών υπηρεσιών, απαιτεί ξεκαθάρισμα υποχρεώσεων και δυνατοτήτων, ώστε να προκύψει ένας ειλικρινέστερος και φιλικότερος αθλητικός χάρτης στην πόλη μας.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε εκείνους που παλεύουν με ελάχιστα μέσα για την άθληση των παιδιών μας. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Γι’ αυτό και οφείλουμε όλοι να παρέχουμε πλήρη εικόνα στους πολίτες που σηκώνουν τα βάρη. Όσοι από τον αθλητικό χώρο θέλουν να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι, ας ανοίξουν τα οικονομικά τους στον δημόσιο έλεγχο. Η δημοτική αρχή ας παραθέσει αναλυτικά στοιχεία άμεσης ή έμμεσης επιχορήγησης ανά σωματείο. Ο πολίτης εξακολουθεί να πληρώνει για τα παιδιά του ακόμη και όταν η πολιτεία διαρκώς τον φορτώνει με περισσότερες υποχρεώσεις. Το ελάχιστο που του αξίζει είναι η δίχως σπατάλες, διάφανη και ισότιμη διαχείριση των κόπων του.

Με στόχο την παροχή πρόσβασης στον αθλητισμό ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους ενδιαφερόμενους με δημοτικά προγράμματα, ο Δήμος πρέπει κατ’ αρχήν να διασφαλίσει πως δεν λειτουργούν κερδοσκοπικές επιχειρήσεις στην πλάτη των πολιτών. Μετά τον περιορισμό της σπατάλης και την  αποτύπωση  του πραγματικού κόστους, μπορεί να ελέγξει και τις χρεώσεις των ομάδων προς τους αθλούμενους. Με τρόπο ευθύ: ελάχιστο κόστος για την παραχώρηση γηπέδου συνεπάγεται ελάχιστη δυνατή χρέωση για αθλούμενο.

Δυστυχώς η μέχρι τώρα πολιτική των διοικήσεων του Δ. Χαϊδαρίου συνίσταται στην μη παρουσίαση ή/ και αποφυγή τήρησης στατιστικών στοιχείων που κατ’ ουσίαν συνιστά απόκρυψη! Κι αυτό είναι γενικός κανόνας…

Τι άραγε δεν θέλουν να αντικρίσουν;

3. Δια ταύτα. Θέσεις για τον αθλητισμό και την οικονομική ανακούφιση των Χαϊδαριωτών

Η σημερινή δημοτική αρχή και η «αντιπολίτευση» δρουν ψηφοθηρικά προσποιούμενες πως δεν βλέπουν την υφιστάμενη αγοραία ανάπτυξη του δήθεν ερασιτεχνικού αθλητισμού. Τα πρόσφατα γεγονότα είναι κορυφή του παγόβουνου και όχι εξαίρεση. Στον σχετικό προβληματισμό επιδιώκεται να συμβάλουν τα παρακάτω:

1) Η άθληση των νέων αλλά και των μεγαλύτερων είναι μια κοινωνική κατάκτηση και η πολιτεία οφείλει να εργάζεται για την ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων στους αθλητικούς χώρους. Στο δήμο μας υπάρχει αυξημένη συμμετοχή στα προγράμματα αθλητικών συλλόγων επί πληρωμήκαι έχει υποχωρήσει δραματικά, αν δεν έχει εξαλειφθεί, η παροχή δωρεάν αθλητικής εκπαίδευσης και βελτίωσης φυσικής κατάστασης.

2) Ως δημοτική αρχή οφείλουμε να εξαντλήσουμε κάθε πρόσφορο μέσο και πόρο του δήμου αλλά και να ασκήσουμε πολιτική πίεση στην κεντρική διοίκηση ώστε να παρέχονται δωρεάν αθλητικές υπηρεσίες και στους δημότες του Χαϊδαρίου.

Όμως, δεν μπορούμε να αγνοούμε την πραγματικότητα και αυτή δεν είναι άλλη από την επιχορηγούμενη από τον οικογενειακό προϋπολογισμό εκπαίδευση των παιδιών στις «ακαδημίες» διαφόρων συλλόγων.

3) Σαν συνέπεια και όσων έχουμε υποστηρίξει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Χαϊδαρίου, πρόθεσή μας είναι να επιβάλλουμε διαφάνεια στην κατανομή των αθλητικών χώρων και των χρεώσεων που επιβάλλουν οι ομάδες στις οικογένειες. Με απλά λόγια, όσο ο Δ. Χαϊδαρίου δεν έχει την οικονομική και διοικητική δυνατότητα να στηρίξει αυτόνομα την άθληση των παιδιών μας, όποιος σύλλογος απολαμβάνει την δωρεάν χρήση εγκαταστάσεων του δήμου, οφείλει να εξαντλεί κάθε περιθώριο για να επιτυγχάνει την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των δοκιμαζόμενων γονέων -όλων των γονέων!- και αθλητών. Οφείλει δηλαδή, μέσω της οικονομικής λογοδοσίας του, προαπαιτούμενο για εμάς ώστε να συνεργάζεται με το δήμο, να αποδεικνύει πως οι χρεώσεις του αφορούν το κόστος και μόνο της άθλησης των παιδιών, όχι άλλα διοικητικά κόστη, ανάγκες για πρωταθλητισμό κ.ά.

4) Καθαρές κουβέντες: ο πρωταθλητισμός χρειάζεται και μπορεί να βρίσκει πόρους από τα μέλη των συλλόγων και τους χορηγούς, το αρμόδιο υπουργείο ή άλλους φορείς. Για εμάς προέχει η υγεία των παιδιών του Χαϊδαρίου μέσω και της άθλησης. Χαιρόμαστε για τους πρωταθλητές που προκύπτουν μέσω της δουλειάς των συλλόγων στην πόλη, παρέχουμε υποδομές και για τον πρωταθλητισμό, όμως σαφώς δεν είναι προτεραιότητα μας.

5) Εκτός από τις ομάδες, χώρο και χρόνο στα γήπεδα χρειάζονται και οι μη ενταγμένοι σε συλλόγους αθλούμενοι. Και αυτοί αποτελούν ισότιμους συνομιλητές για εμάς, ανεξαρτήτως της δυσκολίας εκπροσώπησής τους. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε και περισσότερο ευαίσθητοι απέναντί τους διότι διαπιστώνουμε την αδιαφορία που συχνά εισπράττουν.

6) Η συντήρηση αθλητικών υποδομών και η κατασκευή νέων απαιτούν πολλά χρήματα που καταβάλλουν κι όσοι δεν αθλούνται, συνταξιούχοι, ολημερίς και ολονυκτίς εργαζόμενοι και πολλοί άλλοι, ακόμη και οι άνεργοι! Οφείλουμε να τους ενημερώνουμε και να αποδεικνύουμε πως πονάμε τους κόπους τους, τους φόρους τους.

7) Αντιστοίχως και όσοι αθλούνται οφείλουν να φροντίζουν για την ελάχιστη δυνατή φθορά στις εγκαταστάσεις ώστε να τις απολαμβάνουν με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ανάλογη οφείλουμε να ‘ναι η προσέγγισή μας και στα σχολεία, προαύλια και κτίρια, που φιλοξενούνται αθλητικές εκδηλώσεις, όπου κι εκεί οι βανδαλισμοί, παιδιάστικοι ή μη, βαρύνουν το μέλλον των νέων και πικραίνουν το παρόν των ενηλίκων που πληρώνουν.

8) Συντηρημένοι και προσεγμένοι αθλητικοί χώροι είναι προϋπόθεση για ασφαλή άθληση και φιλοξενία επισκεπτών. Η ασφάλεια των χώρων συνεπάγεται και κανόνες χρήσης και λειτουργίας ώστε π.χ. να μην κινδυνεύουν οι δρομείς από τους περιπατητές και το αντίθετο!

9) Σε ότι αφορά την διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων σε συλλόγους που δεν αποδέχονται το πλαίσιο διαφάνειας που ήδη περιγράψαμε, πρόθεσή μας είναι να συμμετέχουν στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας αυτών αλλά και να έχουν προτεραιότητα οι συνεπείς, προς τους δημότες, φορείς. Έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες-δημότες να γνωρίζουν πως διοικείται και προσφέρει στην πόλη η κοινωνική περιουσία τους.

10) Τέλος, επειδή η παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε επιχειρηματικά συμφέροντα «συνεταιριστικά» ή «συλλογικά», δείχνει να μην έχει τέλος στο Χαϊδάρι και επειδή οι (μη-) αντιδράσεις άλλων δημοτικών σχηματισμών – παρόντων στο Δημοτικό Συμβούλιο ή/και υποψηφίων- είναι τουλάχιστον ανησυχητικές ως προς τον (μη-)έλεγχο στον κρίσιμο αυτό τομέα, δηλώνουμε πως θα υπερασπιστούμε με κάθε πρόσφορο πολιτικό και νομικό μέσο τους αθλητικούς χώρους και το δικαίωμα ανεμπόδιστης πρόσβασης όλων σε αυτούς.

11) Η είσπραξη συνδρομών από τους αθλούμενους – εκγυμναζόμενους σημαίνει αναγνώριση δικαιωμάτων μελών! Δηλαδή και δικαιώματος ψήφου, άρα και προϋπόθεση ανοίγματος και περαιτέρω εκδημοκρατισμού της αθλητικής οικογένειας/κινήματος. Εκτός κι αν ο όρος «συνδρομές» στοχεύει στην φοροαποφυγή… και άλλα ολυμπιακά ( κι όχι μόνο εθνικά!) αθλήματα.

Μ’ αυτό το πνεύμα θα είμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο του αθλητισμού που νοιάζεται αφιλοκερδώς για την προαγωγή όλων των αθλημάτων και στον τόπο μας, το Χαϊδάρι.

Το προηγούμενο διάστημα καταγράφηκαν μικρά δείγματα διαφάνειας με πρωταγωνιστή τον στίβο αλλά και αρκετές εκδηλώσεις αλληλεγγύης από αρκετούς φορείς. Η προσπάθεια μας θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω διαφάνεια και ανακούφιση των αθλούμενων, προσπάθεια που αφορά όσους θέλουν να δώσουν από το περίσσευμα ή το υστέρημά τους σ’ αυτό που όλοι αγαπάμε : την άθληση για όλους, παιδιά και μεγαλύτερους, για καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι κοινές με άλλους συμπολίτες μας. Η παρουσία τους στον αναγκαίο διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους θα τον καταστήσει εποικοδομητικό και αποτελεσματικό. Στο πίνακα που συνοδεύει το κείμενο αποδελτιώνονται νομοθετημένες διατάξεις και όροι για τις σχέσεις δήμου και συλλόγων.

ΚΙΜΩΝ Ε. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ

Δημότης Χαϊδαρίου

Έλληνας Ιθαγενής και Φορολογούμενος